വയനാട് കുറുവാദീപിൽ 15 സെന്റ് സ്ഥലം

Ads Details

Location
Kalpatta, Kerala
Price
300,000 ₹ negotiate
Posted On
1 year ago

Additional Details

Ad ID
5871
Ad Views
272
Sale type
Owner
Square ft
15000

Description

വയനാട് കുറുവാദീപിൽ ബോട്ട് ലാന്റിനു സമീപം 15 സെന്റ് സ്ഥലം വില്പനയ്ക്ക്
റിസോർട്ടിനും ,ഹോംസ്റ്റേയ്ക്കും അനുയോജ്യ മാണ് ,ട്രീ ഹൗസു കൾ പണിയുന്നതിനും അനുയോജ്യമാണ് .
ഞങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ 96 05 23 99 98
exact place:;https://www.google.com/maps/place/Kuruva+Dweep+Walking+Path/@11.8247104,76.0939898,21z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xfc2bf03d640bdbbe!8m2!3d11.824565!4d76.09406?hl=en-US

Cookies

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Cookie Policy

Accept