വയനാട് കുറുവാദീപിൽ 15 സെന്റ് സ്ഥലം

1 year ago Kalpatta, India Ad Views:357 Ad ID: 5871

Additional Details

  • Ad ID5871
  • Posted On1 year ago
  • Ad Views357
  • Price300,000 ₹ negotiate
  • 15000

Description

വയനാട് കുറുവാദീപിൽ ബോട്ട് ലാന്റിനു സമീപം 15 സെന്റ് സ്ഥലം വില്പനയ്ക്ക്
റിസോർട്ടിനും ,ഹോംസ്റ്റേയ്ക്കും അനുയോജ്യ മാണ് ,ട്രീ ഹൗസു കൾ പണിയുന്നതിനും അനുയോജ്യമാണ് .
ഞങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ 96 05 23 99 98
exact place:;https://www.google.com/maps/place/Kuruva+Dweep+Walking+Path/@11.8247104,76.0939898,21z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xfc2bf03d640bdbbe!8m2!3d11.824565!4d76.09406?hl=en-US
5871